"Nawarstwianie i rozwarstwianie. Konteksty przenikania przestrzeni w obrazie" - obrona rozprawy doktorskiej, Galeria AT, Poznań, 2018

Przedstawione przez Filipa Wierzbickiego-Nowaka prace wprowadzają nas w podróż, w nieznane rejony wyobraźni autora, dla którego proces twórczy – za Jeanem Baudrillardem – można by nazwać „nabieraniem rzeczywistości przez znaki i symbole”. Jego prace odnoszą się do osobistych, subiektywnych wspomnień i pamięci, wywołują w nas wyobrażenia jawiące się jako osobliwe i tajemnicze, ulotne i nieuchwytne zjawiska. Obserwując je, kierując się za wyznaczającymi je linearnymi strukturami udajemy się w drogę do wykreowanych przez Filipa Wierzbickiego-Nowaka osobistych, odrębnych światów.

prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk

Poruszając się po wielu aspektach tej pracy – zarówno tych opisowych, teoretycznych, jak również tych artystycznych – mam nieodparte poczucie obcowania z dobrze skonstruowaną, opisaną i klarownie wyrażoną przestrzenią. Ten rys jest zauważalny, istotny i charakterystyczny wobec całej twórczości Pana Filipa, począwszy od studiów i dyplomu magisterskiego do chwili obecnej.

dr hab. Piotr Korzeniowski