"Filtry" - wystawa indywidualna, ABC Gallery, Poznań, 2016

Prace Filipa Wierzbickiego-Nowaka odnoszą się do pojęć przestrzeni i terytorium. Traktują o iluzjach, złudzeniach, omamach, jakimi karmi nas doświadczenie przestrzeni/terytorium zarówno tych dotykalnych, fizycznych jak i pamięciowych, wyobrażeniowych. Artysta stosuje szeroki wachlarz strategii: w jego zdjęciach, kolażach, obiektach, przestrzeń poddawana jest kadrowaniu, multiplikacji, deformacji, jej fragmenty zakrywane są "filtrami" innych przestrzeni, kamuflują się, stają się transparentne. Efekt tych zabiegów, to prace będące percepcyjnymi ekranami, urządzeniami służącymi do patrzenia, uważności, skupienia i kontemplacji.