Praca jest kontynuacją moich wcześniejszych rozważań na temat procesów ludzkiej pamięci - zapominania, przypominania oraz zapamiętywania. W prezentowanej kompozycji odwołuję się do mechanizmów zapominania, w oparciu o codzienną rzeczywistość, przedmioty konsumenckiego życia.