Wykorzystując różne punkty spojrzenia, przesunięcia i relacje między nimi, starałem się wprowadzić napięcie miedzy obserwatorem, a stworzoną rzeczywistością. Statyczne elementy, wydają się poruszać, wraz z naszym przesuwaniem się wokół wyznaczonej przeze mnie przestrzeni.